Hausbóty Bockl: pronájem hausbótu, plavidel, lodí
 
 

 

Vyplutí a přistání s hausbótem/plavidlem/lodí


Vyplutí
Leaving a mooring

Vše, co musíte před vyplutím vykonat, (kontrola kormidla, nastartování a pod.) se dozvíte a budete informováni při výkladu a přejímce plavidla. Dále popisujeme několik způsobů odražení od břehu za různých podmínek. Jeden z následujících způsobů Vám předvede technik při zkušební plavbě a bude Vám tvrdit, že je to ten jediný a správný. Podmínky se totiž mohou, podle oblastí, měnit.

     
Pokud je břeh povlovný a kamenitý doporučujeme následující postup. Nejprve odstrčit záď od břehu. Zpětným chodem se dostat několik metrů do hlubší vody a potom chodem vřed vyplout. S kormidlem pracujte s citem věnujte pozornost, aby nedošlo ke styku zádě se břehem, nebo jinými plavidly. Tuto metodu doporučujeme i při silnějším větru a vodním proudu ze zadu. Viz horní obrázek.
Hausbóty Bockl: pronájem hausbótu: Vyplutí: Leaving a mooring
     
Pokud je u břehu dostatečná hloubka a samotný břeh je bez kamenů a pařezů, odrazíme jednoduše tak, že příď odtlačíme od břehu a chodem vpřed odplujeme. Tato metoda je často uplatňována v Holandsku, protože na kanálech nehrozí možnost poškození kormidla nebo lodního šroubu. Při silném větru a vodním proudu je to také jediná možnost vyplutí, protože záď od břehu neodtlačíme.   Hausbóty Bockl: pronájem hausbótu: Vyplutí: Leaving a mooring
     
Pokud Vám síla větru a proudu tlačí loď proti břehu, pomůže následující postup: vytočte kormidlo plně směrem na břeh. Uvolněte zadní úvazné lano, přední úvazné lano zanechte přivázané, nebo je jeden člen posádky pevně drží. S málo plynem vpřed, se příď opře o břeh a záď se vytočí směrem na vodu. Když se záď vzdálí dostatečně od břehu, uvolněte příďové lano, člen posádky musí rychle nastoupit, protože plavidlo začne zpětným chodem vyplouvat na volnou vodu.   Hausbóty Bockl: pronájem hausbótu: Vyplutí: Leaving a mooring
     

Přistání
Mooring

V podstatě můžete přistát podle vlastního uvážení a kdekoliv se Vám líbí. Určitá omezení jsou hlavně v Holandsku (v porostech rákosu vzhledem k ochraně přírody), Irsku (bezpečnostní důvody) a Německu.

     
Zásadně přistávejte proti směru větru a proudu řeky.
Pod úhlem se blížíme k místu přistání. Pověřený člen posádky vystoupí s předním úvazným lanem na břeh, kde jej uváže. Potom pomocí zadního úvazného lana přitáhneme záď ke břehu. Lano uvážeme a teprvě potom vypínáme motor. (Viz obrázek nahoře.)
  Přistání: Mooring
     
Při přivázání plavidla dbejte na dostatečnou vzdálenost úvazných bodů, (viz horní obrázek). Pouze při správném přivázání úvazných lan je zaručeno, že je plavidlo stále přitahováno ke břehu a nemůže se pohybovat vpřed a vzad. Zvláště v noci zbytečné pohyby plavidla mohou obtěžovat.   Přistání: Mooring
Přistání: Mooring
     
Přivázání plavidla krátkým předním lanem a delším zadním lanem použijeme tehdy, když musíme chránit lodní šroub a kormidlo před možným poškozením (kamení, pařezy).   Přistání: Mooring
     
Při silném lodním provozu, zvláště na Norfolk Broads a Temži, doporučujeme uvazovat plavidla, jak je znázorněno na vedlejším obrázku. Takto uvázané plavidlo zůstane stále u břehu a nebude ovlivňováno okolním lodním provozem.   Přistání: Mooring
 
Neu in Programm: Hausboote von Snaily: zu den Hausboote und Preisen Neu im Programm: Tarpons von FPP: zu den Hausbooten und Preisen


Hausbóty Bockl s.r.o. • 382 23 Černá v Pošumaví • Muckov 2 (540) • Tel. 222 230 446 • KONTAKTwww.hausboty-bockl.cz
Hausboot Böckl • 1180 Wien • Haizingerg. 33 • Tel. 01 / 470 470 8 • KONTAKTwww.hausboot-boeckl.com
81669 München • Zeppelinstraße 73 • Tel. 089 / 542 901 09 • KONTAKTwww.hausboot-boeckl.de
Copyright: Hausboot Böckl 2002–2012